TÖKÉLETESEN IPARÁG

FÜGGETLEN TECHNOLÓGIA

ADATELEMZÉS,

DATA SCIENCE

Szakértői analízisre specifikus Mesterséges Intelligencia  számára nincs különbség adat és adat között. Teljesen mindegy, hogy azok milyen területről származnak.Ha az adat elegendő mennyiségű korrelációt, szabályosságot, rejtett információt tartalmaz, a megfelelő üzleti válaszok  kinyerhetősége nem az iparág sajátosságaitól függ. 

Azok ugyanis bizonyított módon belekódolódnak a kellően hosszú időintervallumot átívelő, folytonosságot biztosító adatállományban. Amint drasztikusan csökkentjük az input adatot, egy ponton túl, már még az AI számára is értelmezhetetlenné válnak ezek a rejtett információ lenyomatok.

 

Ha viszont elegendő mennyiségű az adat, a megfelelően fejlett technológia megtalálja a keresett válaszokat. Ez nem varázslat, tudomány.

A megfelelő üzleti adatok professzionális kiválasztása, rendszerbe gyűjtése, kontrollja óriási érték lehet. Egy ettől teljesen különböző másik szakterület az ezekből aranyat érő üzleti információk felderítése, felkutatása, kinyerése.

IDEÁLIS ESETBEN MINDKETTŐ MAGAS SZINTEN BIZTOSÍTOTT.

Mivel az adatokba rejtett keresett célinformációkat az egymást követő számok együtt, egymáshoz viszonyított értékeik révén tartalmazzák, ezek feltárása nagyon elvont, bonyolult szakértői feladat. Az értékek változása, pulzálása nem lineáris módon, sok dimenziós hatások komplexitásában, nagyon bonyolult módon tárolja az információkat. Hogy ezek felfejthetők legyenek, alapvető fontos, hogy a nyers adatok

 

  • ne legyenek manipuláltak (matematikai műveletek által),

  • hiánytalanok legyenek, (ne legyenek tele AI számára értelmezhetetlen nulla értékekkel)

  • elegendő mennyiségűek legyenek.

 

Ezek együtt határozzák meg az adat minőségét, ezzel determinálva a nyers adatóból dekodólható, használható, kinyerhető rejtett  információrtalom maximumát. 


A mesterséges intelligencia természetesen nem emberi módon értelmezi a számokat, mégis a maga módján az embernél jóval mélyebb dimenzióban képes szem előtt tartani mindazt, ami az elemzés során jelentőséggel bír.  Megtalálja az ember számára az adattengerben láthatatlan korrelációkat, az eredmény szempontjából hatással lévő belső és külső változást okozó tényezőket. Sőt, ha van, rátalál az emberi döntések  nyomaira is a számokban!

Figyelembe veszi a rengeteg szempont kombinációinak csillagászati nagyságrendű lehetséges hatását, befolyását, ezek intenzitását, folyamatokra hatással levő dominanciájukat. A magas minőségű előrejelzés tehát óriási mértékben függ a megfelelő gondossággal összegyűjtött adatoktól.
 

Így jutunk el a szubjektív, megérzéstől a kizárólag a tényeken, adatokon alapuló objektív döntésig. Ráadásul minimális human erőforrás ráfordítás mellett. 

Tehát míg az adatok maguk igen, de önmagában az adatelemzés folyamata, tudományos szinten nem iparág specifikus!
Az elemzés egy teljesen szuverén szakterület, melynél az eredmény kivétel nélkül mindig adatfüggő. Minél több, az adott célinformáció szempontjából jelentőséggel bíró adatot biztosítunk, ráadásul minél jobb minőségben, annál jobb eredményre számíthatunk SINEXTON MESTERESÉGES INTELLIGENCIÁJA által.

 

Library